Oferta firmy Polskie Centrum Innowacji i Wdrożeń (PCIW) to profesjonalny, kompleksowy zakres usług: nadzoru, szkoleń, konsultacji oraz opracowywania i wdrażania INNOWACJI (zmian) dla firm w dziedzinie zarządzania oraz outsourcingu procesów biznesowych, w tym zwłaszcza dla MŚP. Ściśle współpracujemy z naszymi Klientami przy projektach kluczowych zmian pomagając Państwu wykorzystać pełny potencjał swojej Firmy. Koncentrujemy się na długofalowych korzyściach, zamiast na doraźnych wynikach, a nasze podejście zdecydowanie różni się od metod stosowanych przez inne firmy świadczące podobne usługi. Nie bazujemy na jednej, standardowej strategii wykorzystywanej niezmiennie dla celów wielu Klientów o różnym profilu produkcji i/lub świadczonych usług. Zamiast tego, stosujemy czteroetapowy (pięcioetapowy) proces mający na celu wyznaczenie całego cyklu transformacji firmy, począwszy od wstępnej analizy aż do całkowitego zakończenia wdrożenia oferowanej przez nas usługi.

Wspomniane powyżej etapy działań firmy PCIW obejmują:

Wizję: wykorzystując naszą wiedzę, uzupełnioną o doświadczenia pracowników Państwa Firmy, określamy strategiczny kierunek działań naszego Klienta.

Optymalne rozwiązanie: staramy się zrozumieć problematykę Waszej Firmy w taki sposób, aby opracować rozwiązanie optymalnie dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb i przynoszące wymierne korzyści.

Wdrożenie zmian: strategiczną wizję wspólnie wprowadzamy w życie, co skutkuje efektywną i zauważalną zmianą w działalności – produkcji wyrobów i/lub świadczeniu usług.

Weryfikacja skuteczności: upewniamy się, że dostarczona usługa przynosi korzyści i optymalną wartość dla Państwa Firmy i jest zgodna z Waszymi oczekiwaniami (raport).

Opieka nad Klientem (opcja): na życzenie Klienta, ujęte w umowie dotyczącej świadczonej przez nas kompleksowej usługi albo po zrealizowaniu czteroetapowego procesu, firma PCIW oferuje stały nadzór nad realizacją (monitorowanie) procesów biznesowych. Zakres prac jest każdorazowo uzgadniany indywidualnie dla każdego z Klientów.