Budowa laboratorium w POLSKIM CENTRUM INNOWACYJNO- WDROŻENIOWYM

Nr projektu: RPMA.01.02-00-14-7430/16

Wydatki ogółem: 2 520 906,58 zł

Wydatki kwalifikowane: 1 929 250,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 200 782,80 zł

Cel: Celem projektu jest wzrost potencjału badawczego przedsiębiorstwa Polskie Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez uruchomienie specjalistycznego laboratorium w którym zostaną przeprowadzone prace przemysłowo – rozwojowe nad nową gamą produktów dedykowanych sektorowi energii odnawialnej. W wyniku prowadzonych prac zostaną opracowane gotowe zestawy hydrozespołów, które będą mogły być wykorzystane w ramach tzw. małej retencji. Dzięki uruchomieniu laboratorium zostaną stworzone optymalne warunki do prowadzenia prac nad nowymi turbinami dzięki którym będzie
możliwe wykorzystanie pewnych rezerw dla rozwoju tej gałęzi energetyki w kontekście tzw. małej energetyki wodnej (MEW). Realizacja projektu stworzy realne podstawy do rozwoju niskospadowych elektrowni wodnych zarówno w Polsce jak i Europie. Nowa gama produktów która powstanie w wyniku prowadzonych prac będzie charakteryzować się niezawodnością działania, dostępnością cenową, doskonałymi parametrami uzysku energii oraz nieskomplikowanym systemie montażu, pozwalającym budować małe efektownie wodne w miejscach niedostępnych dla tradycyjnych turbin.

Etap realizacji: w okresie trwałości

Nasze usługi

Kontakt

Zamówienia - 573 060 977 Produkcja - 518 560 782

created by RedConcept Grzegorz Najmark