Instalacje technologiczne

  • Wody czystej dla stacji uzdatniania wody
  • Dla oczyszczalni ścieków
  • Dla przemysłów (rury gięte, spawane)
  • Wykonanie konstrukcji technologicznych: dla gospodarki ściekowej,
  • Oczyszczalnie ściekowe, monitoring i pomiarowanie

Nasze usługi

Kontakt

Zamówienia - 573 060 977 Produkcja - 518 560 782

created by RedConcept Grzegorz Najmark