Wykonane prace

1. Prowadziliśmy modernizację i remont Małej Elektrowni Wodnej w Płocku na zrzucie wody technologicznej PKN Orlen S.A., w tym regenerowaliśmy wirnik typu Francisa i układ łożyskowania. Zastosowaliśmy bardzo efektywny i tani sposób modernizacji i naprawy łopatek wirnika Francisa z zastosowaniem nowoczesnych technologii modelowania 3D.

2. Braliśmy czynny udział w opiniowaniu koncepcji zagospodarowania zrzutów wód pochłodniczych na cele energetyki wodnej w EC Siekierki i w Elektrowni Stalowa Wola. Dla małej elektrowni wodnej w Stalowej Woli aktualnie przygotowujemy dokumentację projektową.

3. Opracowanie i wykonanie na przestrzeni około 15 lat ponad tysiąca pompowni ścieków, wód opadowych oraz drenażowych w całej Polsce, w tym około 40 dla Warszawskiego Metra i ponad 20 obiektów dla IKEA Polska, a także dla innych centrów handlowych.

4. Opracowanie i wykonanie systemu pompowego zaopatrzenia w wodę hodowlanych stawów rybnych o powierzchni około 90 ha dla Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falętach koło Warszawy z zastosowaniem pomp nieuszkadzających żywych organizmów.

5. Modernizacja stacji uzdatniania wody pitnej z zastosowaniem specjalnego kontrolowanego systemu napowietrzania wody w procesie filtrowania, w tym 4  stacje uzdatniania wody oligoceńskiej w Pruszkowie (miejscowość ponad 60 tys. mieszkańców).

6. Remont pompowni w Ośrodku Szkolenia Policji w Tomicach koło Góry Kalwarii.

7. Montaż Pompowni w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurociągów Naftowych SA (PERN SA) w Gdańsku.

Nasze usługi

Kontakt

Zamówienia - 573 060 977 Produkcja - 518 560 782

created by RedConcept Grzegorz Najmark